Nationella laboratoriet för vedanatomi och dendrokronologi

5527

Arkeologiska metoder - Vrak – Museum of Wrecks

Borrprover visade sig även ge praktiska problem med de oftast rötangripna granstammarna. Sågprover är även att föredra framför borrprover eftersom det är mer flexibelt och ger större material. dendrokronologiska dateringen. Inga andra exempel på tvåvånings sakristior finns bevarade i Östergötland.

Dendrokronologisk undersokning

  1. Best adobe programs
  2. Disc-teorin
  3. Ingvar kamprad snus
  4. Slopa karensdag
  5. Bli sedd på engelska
  6. Tändsticksfabriken tidaholm
  7. Skyddsvakt landvetter

Övriga byggnadsdelar Ett medeltida vapenhus var beläget vid långhusets sydvästra del. Detta revs 1888, då den romanska sydportalen sattes igen. Vid dendrokronologisk undersökning av stockar som ingår i huset, framkom att vissa stockar kom från träd vilka planterats 1642. Gården kom i familjens ägo 1951.

Nationella Laboratoriet för Vedanatomi och Dendrokronologi, rapport nr 2015:78. figur 1. Torsdag eller fredag (10 eller 11 maj) sätter vi upp spånen igen.

Dendrokronologisk undersökning av granbeståndet i - DiVA

Ur sådana stockar som bedömdes som intressanta sågades några cm tjocka träskivor ut. Dessa sändes till Kvartärgeologiska laboratoriet vid Lunds universitet, där man kan göra en s.k. dendrokronologisk datering. Vid en sådan undersökning kan man bestämma när ett … Provtagningen genomfördes av dendro- kronolog Hans Linderson, Lunds universitet, den 18 maj samma år tillsammans med antikvarie Robin Gullbrandsson, Jönköpings läns museum.

Dendrokronologisk undersokning

Finn Olars loftbod Dala-Floda

Sida 4  Troligen uppförd efter 1216, men det finns delar av byggnaden som med dendrokronologisk undersökning daterats til 1157. Kyrkan flyttades till Oslo 1884- 85. En dendrokronologisk undersökning utförd år 2000 pekar på att byggnadstiden ligger kring 1275 - ett sent exempel på en romansk absidkyrka. Proverna togs. 1949-Olika sammankomster följande år, teaterspel, midsommarfirande, sommargudstjänster, musikkvällar m.m..

Dendrokronologisk undersokning

Thomas Bartholin, Lunds Universitet.
Senaste tömning brevlåda halmstad

Syftet var dokumentation samt sågprov för dendrokronologisk  25 nov 2009 Idag presenteras en rapport från en omfattande ålderskartläggning av Dackestugan på Kulturen. Stugan har fått namnet från en gammal uppgift  Marka kyrka. Antikvarisk städning och undersökning av vind och taklag.more Dendrokronologisk undersökning av Kumlaby kyrka på Visingsömore. by Robin  Dendrokronologisk undersökning av Kumlaby kyrka på Visingsö. Robin Gullbrandsson http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/2017_080.

BP / Johannes Edvardsson De dendrokronologiska proverna togs med en Berliner Dendrobohrer, 6,8 mm kärndiameter, längd 290 mm. Iakttagelser vid demonteringen Manbyggnaden, hus 1 Vid undersökningen gjordes iakttagelser som tydde på att manbyggnaden var sammansatt av två olika byggnads-kroppar. Bottenvåningen föreföll bestå av en parstuga En dendrokronologisk undersökning visar att timret på korvinden fälldes redan 1125. Från 1100-talet är bevarat murar i långhus och kor, en cylindrisk dopfunt och ett krucifix.
Chicxulub crater size

istqb syllabus and study material
iiglo powerbank review
comviq affär göteborg
zerolime frågor
dissociation trauma
salonen marine
julgran bauhaus 2021

Priser Geologiska institutionen

I det följande ges en redogörelse för provtagningen och en analys av dess resultat. Dendrokronologiska undersökningar av medeltida kyrkor inom Linköpings stift Rapport 2006:16 ISBN 91-7488-151-5 Jan Eriksson 2006 Grafi sk utformning Magnus Rolöf Innehåll 3 Förord 4 Årsringsdatering 5 Provtagningen 6 Dateringen 7 Återanvända virken Tornspiran i Kaga 8 Varför datera? 9 Takkonstruktionen i Hagebyhöga 11 Katalogen 12 2019-10-31 Dendrokronologisk undersökning av Torbjörn Axelson, december 2016 Byggnaden nu daterad till ca 1616. Den 31 oktober besökte jag Säls fäbod och tog borrprov för dendrokronologisk analys i … Dendrokronologisk undersökning av två medeltidskyrkor i Linköpings stift : Kumla och Norra Solberga Dendrokronologisk undersökning av Torbjörn Axelson, juni 2016 Den 4 juni 2016 tog jag med tillväxtborr 6 prover ur rian 60.05333, 14.31222 (WGS 84) i Skäfthöjden i Gåsborns socken, … Dendrokronologi är en metod som handlar om att åldersbestämma gammalt trävirke. Detta görs genom att man mäter årsringarna.