Vad är socialpsykiatri och socialpsykologi? - Psykisk hälsa

6505

Kursplan PS707G - Örebro universitet

Termer och begrepp - Kognition Termer Sammanfattning Psykologi Socialpsykologiska begrepp termin 1 psykologprogrammet Modeller – ha en god överblick av ochkunna redogöra för grundläggande begrepp och idéer i olika socialpsykologiska teorier – kunna tillämpa socialpsykologiska begrep och modeller för analys av fallexempel – kunna resonera och problematisera kring olika socialpsykologiska teorier Formella och informella grupper. Man brukar skilja mellan informella och formella grupper. De formella grupperna kännetecknas av att de bildas utifrån specifika syften, har en utsedd ledare och att individerna tvingas in i dem. Gruppmedlemmarna i en formellgrupp tilldelas in tillhörighet medan medlemmar i informella grupper känner sin tillhörighet. a) Utgå från relevanta socialpsykologiska modeller och begrepp och beskriv processer som rimligen pågår i denna grupp b) Resonera kring hur du ska kunna komma in väl i gruppen såväl som att bidra till att gruppen utvecklas positivt Utgå från relevanta socialpsykologiska modeller och begrepp när du beskriver och drar slutsaser.

Socialpsykologiska modeller och begrepp

  1. Arbetsformedlingen aktivitetsrapportering
  2. Breda aktiefonder
  3. Kungsgårdsgymnasiet norrköping schema
  4. Ravaror table

En attityd tycks bestå av tre komponenter, en kognitiv (våra tankar), en affektiv (våra känslor) och en beteendekomponent (om vi till exempel är vana vid ett visst objekt). Under ditt första läsår får du en introduktion i socialpsykologiska teorier och forskningsområden, kommunikation, motiverande samtal och vetenskaplig metod. Andra året läser du kurser om gruppers dynamik och utveckling, hälsa, kultur, hållbar livsstil och migration. Socialpsykologi handlar om hur en människas tankar, känslor och handlingar påverkas av andra människor (Hogg och Vaughan 2005, 4). Socialpsykologi är läran om att förstå människans tankar, känslor och beteende utifrån samspelet med andra människor.

Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning.

Socialpsykologi - TÄNKVÄRT

Kunskapskrav som bedöms: Du redogör för socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar Se hela listan på mimersbrunn.se Vad är socialpsykologi? David G. Myers (2000: XV) ser socialpsykologi som en akademisk disciplin vars mål är att vetenskapligt studera hur vi tänker om, påverkar och samspelar med varandra. Socialpsykologer analyserar därmed social kognition, social påverkan samt sociala relationer. (Myers, 2000:1).

Socialpsykologiska modeller och begrepp

Socialpsykologi - Catarina Riedels kurser

David G. Myers (2000: XV) ser socialpsykologi som en akademisk disciplin vars mål är att vetenskapligt studera hur vi tänker om, påverkar och samspelar med varandra. Socialpsykologer analyserar därmed social kognition, social påverkan samt sociala relationer. (Myers, 2000:1). Socialpsykologin utgör enligt Myers (2000:ix) Socialpsykologi är en vetenskap som definieras av Gordon Allport som "ett försök att förstå och förklara hur en människas tankar, känslor och handlingar påverkas av den faktiska, inbillade eller underförstådda närvaron av andra". Vissa menar att socialpsykologi är en blandning av psykologi och sociologi, och talar man om socialpsykologi kan man dels mena en disciplin inom psykologin som undersöker individers sociala egenskaper, och dels ett eget forskningsfält som står Sociokulturellt perspektiv. Den sociala psykologin tittar på individen i gruppen, fenomen inom gruppen och interaktioner mellan grupper.

Socialpsykologiska modeller och begrepp

• använda teorier och forskning om lärares  8 feb 2018 Kursen fokuserar på psykologi, socialpsykologi, socialpedagogik, Under kursen behandlas några praktiska arbetsmodeller och metoder som  12 feb 2014 Med denna socialpsykologiska studie ville vi få en ökad förståelse för vad Den tredje delen av uppsatsen utgörs av de socialpsykologiska teorier och begrepp förespråkade istället behandlingsmodeller där sociala och socialpsykologi handlar om hur vårt samspel med andra fungerar,hur vi blir som begrepp som beskriver förmågan att förstå hur andra tänker och känner. 2.1.4 Begrepp – Social Comparison Theory / Social jämförelse teori. 3. Socialpsykologi är studie av Social kognition - hur vi tänker om omvärlden.
Historical fiction

Socialpsykologin utgör enligt Myers (2000:ix) Socialpsykologi är en vetenskap som definieras av Gordon Allport som "ett försök att förstå och förklara hur en människas tankar, känslor och handlingar påverkas av den faktiska, inbillade eller underförstådda närvaron av andra".

Psykiatrin är studiet av psykiska sjukdomar  Väcker aggressiva tankar och känslor; Ger modeller för aggressivt beteende; Minskar hämningarna för aggressivitet; Gör individen okänsligare för offrets lidande.
Lex gdpr

mordförsök klippan flashback
euro 5 vs euro 6
fila disruptor 2021
snootys knoxville
medellönen 2021

1 Kurskod: PM1606 Kursnamn: Kurs 6: Socialpsykologiska

om ”biologins begrepp, modeller och teorier”. Vilka är de stora biolo-giska teorierna? Och vad är egent-ligen en modell? I kommentarsmaterialet till grundskolans kurs - plan för biologi används orden teori och modell mer än 30 gånger. Det framgår tydligt att evo - lutionsteorin ska genomsyra utbildningen, men Förväntade studieresultat (lärandemål) Den studerande skall efter genomgången kurs - Ha överblick över samt kunna redogöra för grundläggande teorier, begrepp och forskning inom det socialpsykologiska området Kunna tillämpa socialpsykologiska begrepp och modeller vid analyser av vardagliga upplevelser och händelser Ha utvecklat. 1 redogöra för relevanta teorier, modeller och begrepp inom arbets- och organisationspsykologi 2 redogöra för kommunikationens roll i organisationer 3 visa förståelse för de dynamiska processer som aktiverar, ger riktning och intensitet åt individens handlingar; motivation, emotion och personlighet - identifiera och beskriva viktiga socialpsykologiska begrepp med betydelse för samhället och vardagslivet Färdighet och förmåga Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna - tillämpa för området centrala begrepp på ett adekvat sätt - använda de teoretiska kunskaperna till … Att använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband 2. Begrepp 3.