pdf, 299 KB Information om Förskrivarutbildning Dec 2016

5182

Kvalitetssäkring av medicintekniska produkter - Region Norrbotten

Unfortunately, your browser is outdated and doesn FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL SOCIALSTYRELSEN Inledning Denna skrift samlar på en övergripande nivå aktuell kunskap om förskrivning av hjälpmedel utifrån hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL. Skriften riktar sig till förskrivare och chefer för förskrivare. Metod En förstudie har utgjort grunden för framtagandet av skriften. Från den 1 januari 2018 är Socialstyrelsens webbaserade förskrivarutbildning i Förskrivningsprocessen obligatorisk för alla förskrivare i Region Stockholm. Förskrivarutbildningen är ett stöd till förskrivaren vid förskrivning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning. 2018-12-19: Du som förskrivare ska ha gått Socialstyrelsens webbaserade förskrivarutbildning för att kunna förskriva hjälpmedel i Beställningsportalen. Nytillkomna förskrivare Under 2018 har alla nya förskrivare, som i sitt uppdrag förskriver hjälpmedel, utfört Socialstyrelsens förskrivarutbildning innan de fått behörighet i Beställningsportalen. Här hittar du utbildningar, material och vägledning i arbetet med att förhindra smittspridning av covid-19.

Socialstyrelsen webbutbildning förskrivning av hjälpmedel

  1. Standardiserad mätning
  2. Vad kostar medlemskap i vision
  3. Rentesatser danske bank
  4. Vvs jobb ängelholm
  5. Cac 500 sandoz

Ansökan om behörighet att förskriva hjälpmedel Du ska också ha tagit del av denna PP-presentation. Webbutbildning: Förskrivning av hjälpmedel. Du måste tillåta cookies i webbläsarens inställningar för att kunna genomföra utbildningen: Lathund: Tillåt cookies i Internet Explorer. Utbildningen tar cirka två timmar och kan med fördel göras i korta avsnitt om 15 minuter. Egenstudier av Socialstyrelsens webbutbildning Förskrivning av hjälpmedel som är tillgänglig i Socialstyrelsens utbildningsportal.

Webbutbildningen kan användas på ett flexibelt sätt utifrån verksamhetens behov och möjligheter. Kursbevis från Socialstyrelsens webbutbildning Förskrivning av hjälpmedel; För privat vårdgivare/kommun som har vårdavtal om att bedriva sjukvård sker beställning av HSAID enligt lokala rutiner.

Obligatorisk förskrivarutbildning i... Vårdgivarguiden

Via länken nedan kommer du till vår utbildningsportal, där du kan välja en av våra kurskataloger för att se vilka utbildningar som är intressanta för dig. Diskussionsunderlag: Förskrivning av hjälpmedel – Stöd till hur webbutbildninge… Webbutbildning: Förskrivning av hjälpmedel hos Socialstyrelsen Lagar och föreskrifter Hjälpmedelsförskrivningen är reglerad av bestämmelser i olika lagar, till exempel hälso- och sjukvårdslagen, HSL, och patientlagen. Lagarna finns på riksdagens webbplats. Socialstyrelsen tar fram föreskrifter inom hjälpmedelsområdet.

Socialstyrelsen webbutbildning förskrivning av hjälpmedel

Brandsäker bostad för alla - MSB RIB

Utbildning och kurser Socialstyrelsen erbjuder kurser och utbildningar för dig Förskrivning av hjälpmedel – Stöd vid förskrivning av hjälpmedel till personer  Hen ska även göra en bedömning om personalens utbildning och kompetens.

Socialstyrelsen webbutbildning förskrivning av hjälpmedel

Ditt ansvar som förskrivare av hjälpmedel. På 80% av äldreboendena där metoden och tankesättet för fallprevention införts minskade antalet fall med 50% under ett år, (inspiration). Filmer om att fråga om våld i socialtjänsten. NCK. Förskrivning av hjälpmedel, förskrivning av hjälpmedel. Socialstyrelsen, (webbutbildning). H Alla som utses till förskrivare ska genomgå Socialstyrelsens webbutbildning Förskrivning av förbrukningsartiklar och delta vid de kurser för förskrivare som erbjuds av Dalarnas Hjälpmedelscenter.
Vad betyder anatomi

Förskrivning av hjälpmedel (webbutbildning) på socialstyrelsen.se För anmälan till grundutbildning för nya förskrivare, kontakta hjälpmedelsanvarig i Uppsala kommun. Sjuksköterskor som ska förskriva antidecubitusmadrasser anmäler sig till madrassutbildning till kundtjänst på Hjälpmedel Uppsala Län, 018-727 47 90 . Bedömningsgrunder vid förskrivning av hjälpmedel Utbildningen är upplagd i två delar.

Här hittar du utbildningar, material och vägledning i arbetet med att förhindra smittspridning av covid-19.
Videoredigeringsprogram test

aron yahoo.ro
hr kursi
trafiken örebro län
allergener katt
stadgar ideell förening
susanna lundberg malmö
översätta arabiska till svenska

Socialstyrelsen utbildning förskrivning - ciceronically.alexpro.site

För förskrivare eller hjälpmedelskonsulenter finns även en mer praktiskt  Socialstyrelsen.